Home Did you know?We work in Poland now!
We work in Poland now!

Dear friends, colleagues, and clients,
We are pleased to inform you that from June 2022 GLOBRECS | Global Recruitment Solutions has officially started operating in the Republic of Poland. Thus, we are expanding the geography of our search for IT candidates in Western Europe. We already have a number of projects where we are looking for candidates in Poland, Bulgaria, Hungary, Slovenia, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. Of course, we continue to look for candidates in Ukraine, the Caucasus, Central Asia, and Türkiye.

***

Szanowni państwo,
Miło nam poinformować, że od czerwca 2022 GLOBRECS | Global Recruitment Solutions oficjalnie rozpoczęło działalność na terenie RP. Tym samym poszerzamy geografię poszukiwania kandydatów IT w Europie Zachodniej. Mamy już szereg projektów, w których poszukujemy kandydatów w Polsce, Bułgarii, Węgrzech, Słowenii, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i oczywiście nadal poszukujemy kandydatów na Ukrainie, Kaukazie, Azji Centralnej i Turcji .